Giant Panda Bao Bao Departs Smithsonian’s National Zoo for China