Metropolitan Washington Airports Authority names two vice presidents